Quảng cáo sản phẩm trên Zalo Ads giúp khách hàng có thể xem đầy đủ thông tin sản phẩm. Dễ dàng đặt hàng và truy cập cửa hàng của bạn trên Zalo. Ngoài ra bạn có thể kinh doanh sản phẩm trên zalo marketplace giúp bạn bán hàng miễn phí.

quảng cáo sản phẩm trên zalo
Đưa sản phẩm của bạn lên zalo ngay hôm nay

Tạo sản phẩm để quảng cáo trên zalo

 • Bước 1: Bạn đăng nhập vào trang tạo OA nhấn nút tạo OA chọn loại hình cửa hàng điền đầy đủ thông tin.
 • Bước 2: Sau khi OA của bạn được duyệt bạn vào mục Cửa Hàng chỉnh sửa các benner, thông tin cho cửa hàng trông hấp dẫn.
 • Bước 3: Nhấn nút Thêm Sản Phẩm để thêm sản phẩm bạn muốn. Bạn có thể tạo file tải hàng loạt bằng cách nhấn vào Nhập Danh Sách Sản Phẩm.

Tạo quảng cáo sản phẩm trên zalo

 • Bước 1: Đăng nhập vào trang tạo quảng cáo zalo nhấn nút tạo quảng cáo và chọn loại quảng cáo sản phẩm.
 • Bước 2: Chọn trang OA và sản phẩm bạn muốn quảng cáo
 • Bước 3: Nhập thông tin đối tượng, giá đặt click, nội dung, hình ảnh quảng cáo.
 • Bước 4: Tải giấy tờ, link hình ảnh theo yêu cầu của bên Zalo và gửi duyệt. Sau khi duyệt xong quảng cáo sẽ được phân phối và tương tác người dùng sẽ đổ về OA.

Ưu điểm của quảng cáo sản phẩm

 • Khách hàng có thể xem thông tin sản phẩm dễ dàng trên Zalo
 • Tăng lượt quang tâm tới cửa hàng của bạn
 • Tăng lượt xem cho cửa hàng của bạn.
 • Đặt hàng nhanh thông tin chuyển về trang Oa, giúp bạn chát với khách hàng.

Nhược điểm của quảng cáo sản phẩm

 • Khách hàng phải nhắn tin trước với shop thì bạn mới có thể nhắn lại với khách hàng.
 • Bạn không thể chèn website hay form điền thông tin để tư vấn được.
 • Mô tả sản phẩm có giới hạn từ nên có thể không mô tả hết được thông tin bạn muốn.

Tham khảo thêm quảng cáo website, quảng cáo OA trên zalo

Chúng tôi nhận chạy quảng cáo sản phẩm trên Zalo, giúp bạn tối ưu chi phí. Nhấn nút đăng ký tư vấn bên dưới để liên hệ với chúng tôi.